Onze diensten

De algemene voorwaarden van de BVVB zijn op onze dienstverlening van toepassing.

Administratie

Bij het beheer van een VvE komt een verplichte administratie om de hoek kijken. Wij kunnen daarvoor de volgende zaken uit handen nemen:

 • Het organiseren, beleggen en bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
 • Het opmaken en verzenden van de notulen van de ledenvergadering
 • Het bijhouden van de ledenadministratie
 • Het voeren van correspondentie voor de VvE
 • Het opstellen van een huishoudelijk reglement
 • 24 uur per dag online inloggen voor eigenaars

Financieel

Wij kunnen op financieel gebied van een VvE diverse zaken voor u verzorgen.

 • Het beheren en administreren van de bankrekeningen van de VvE
 • Het incasseren en administreren van betalingen van leden aan de VvE
 • Het signaleren en bewaken van eventuele betalingsachterstanden en het zonodig nemen van rechtsmaatregelen
 • Het verrichten van financiële handelingen voortvloeiende uit de (goedgekeurde) begroting
 • Het jaarlijks vervaardigen van een concept begroting
 • Het opmaken van een jaarrekening

Technisch

Het technisch beheer omvat alle zaken die te maken hebben met het in goede staat houden van het gebouw. De waarde van de woning is hier onlosmakelijk mee verbonden. Wij verzorgen:

 • Het afhandelen van alle aangelegenheden m.b.t. onderhoud van gemeenschappelijke ruimten
 • Het verstrekken van onderhoudsopdrachten
 • Het opstellen en jaarlijks actualiseren van een meerjaren onderhoudsbegroting
 • Het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten t.b.v. technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen
 • Het coördineren, begeleiden en controleren van onderhoudswerkzaamheden
 • Het afhandelen van schadeaangelegenheden 24 uur per dag bereikbaar voor acute klachten
 • Beoordelen, vergelijken en adviseren van contracten

Juridisch

Een eigenaar van een appartement is mede-eigenaar van het totale gebouw. Daarbij kunnen conflicten ontstaan, zowel intern als extern. Als beheerder kunnen wij ook hierbij ondersteunen, zoals:

 • Het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van de splitsingsakte, modelreglement, het huishoudelijk regelement en de door de ledenvergadering rechtsgeldig genomen besluiten
 • Advies bij het installeren van een goed bestuur of bewonerscommissie, een kascommissie en een technische commissie

Advies

Desgewenst verzorgt VVE Beheer Zeeland diverse werkzaamheden.

 • Opstarten nieuwe VvE’s
 • Activeren slapende VvE’s

Splitsingsakte

Een appartementencomplex moet juridisch 'gesplitst' zijn om de appartementen afzonderlijk te kunnen verkopen. Splitsing vindt plaats door een notariële akte: de splitsingsakte. Die wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. In de akte wordt bijvoorbeeld vermeld welke delen bij het appartementsrecht horen en welke rechten en plichten daarbij horen.

 • Desgewenst kunnen wij een concept beoordelen om in de toekomst problemen te voorkomen